02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Продукти

   Единична опаковка за бутилка с диаметър D=77 мм.

   Височина на бутилката Н = 315мм и Н = 335 мм.

   Означение : 1D77

   Единична опаковка за бутилка с диаметър =87 мм.

   Височина на бутилката Н = 315мм и Н = 335 мм.

   Означение : 1D87

   Опаковка за бутилка – 2,5 L. с диаметър D=107 мм

   Височина на бутилката Н = 357 мм.

   Означение : 1D107 

   Двойна опаковка за бутилки с диаметър D=77

   Височина на бутилките Н = 315мм и Н = 335 мм.

   Означение : 2D77

   Двойна опаковка за бутилки с диаметър  D =87 мм.

   Височина на бутилките Н = 315мм и Н = 335 мм.

   Означение : 2D87

   Опаковка за три бутилки с диаметър D=77 мм

   Височина на бутилките Н = 315мм до Н= 335 мм.

   Означение : 3D77


       
1
   |   2   |   3