02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Единична опаковка за бутилка с диаметър D =87 мм.

Каталожен №: 1D87

Единична опаковка за бутилка с диаметър =87 мм.

Височина на бутилката Н = 315мм и Н = 335 мм.

Означение : 1D87