02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Опаковка за бутилка – 2,5 L. с диаметър D=107 мм

Каталожен №: 1D107

Опаковка за бутилка – 2,5 L. с диаметър D=107 мм

Височина на бутилката Н = 357 мм.

Означение : 1D107