02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Двойна опаковка за бутилки с диаметър D=77

Каталожен №: 2D77

Двойна опаковка за бутилки с диаметър D=77

Височина на бутилките Н = 315мм и Н = 335 мм.

Означение : 2D77