http://kamenaprim.com» Продукти3

Продукти

   Опаковка за 2бр. буркани – 0,7 L. / 0,8 L. с

   диаметър D=105 мм

   Височина Н = 305 мм.

   Означение : 2 D105

   Опаковка за 2бр. буркани – 0,7 L. / 0,8 L. с

   диаметър D=105 мм

   Височина Н = 305 мм.

   Означение : 2 D105

   Опаковка за 1 бр. буркан – 3,0 L. с диаметър D=155        мм.

   Височина Н = 245 мм.

   Означение : 1 D155

   Опаковка за 2 бр. буркани – 1,7 L. с диаметър D=133      мм.

   Височина Н = 370 мм.

   Означение : 2 D133

          1   |   2   |   3