02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Опаковка за шест бутилки с диаметър D=72 мм

Каталожен №: 6D72

Опаковка за шест бутилки с диаметър D=72 мм

Височина на бутилките Н = 240мм.

Означение : 6D72