02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Опаковка за 1 бр. буркан – 3,0 L. с диаметър D=155 мм.

Каталожен №: 1 D155

Опаковка за 1 бр. буркан – 3,0 L. с диаметър D=155 мм.

Височина Н = 245 мм.

Означение : 1 D155