02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Опаковка за 2 бр. буркани – 1,7 L. с диаметър D=133 мм.

Каталожен №: 2 D133

Опаковка за 2 бр. буркани – 1,7 L. с диаметър D=133 мм.

Височина Н = 370 мм.

Означение : 2 D133