02 8090 292    kamenapack@mail.bg

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 133, БИЦ ИЗОТ, офис 27

Двойна опаковка за бутилки с диаметър D =87 мм.

Каталожен №: 2D87

Двойна опаковка за бутилки с диаметър  =87 мм.

Височина на бутилките Н = 315мм и Н = 335 мм.

Означение : 2D87